9,5 op Funda Open en eerlijk
9,5 op Funda Open en eerlijk Glimlach gegarandeerd

Aankoop stap 7: Alle administratie rondom de aankoop

Mondelinge overeenkomst
We komen steeds dichterbij: de woning is bijna van jou. Als er een mondelinge koopovereenkomst is,  leggen wij alle afspraken vast. Deze afspraken zijn de basis voor de concept-koopovereenkomst. De verkopende makelaar maakt deze overeenkomst op.
In de tussentijd is er gelegenheid om een bouwkundige keuring te laten uitvoeren, als dat is afgesproken tijdens de onderhandelingen.

Concept-koopovereenkomst
Zodra de concept-koopovereenkomst door de verkopende makelaar is opgemaakt, controleren wij deze. We zorgen dat alle informatie juist is en dat er geen zaken in de overeenkomst staan die voor jou als koper nadelig kunnen zijn.

Koopovereenkomst
Alle partijen zijn akkoord. De koopovereenkomst wordt eerst getekend door de verkoper. Dit gebeurt bij de verkopende makelaar. Wij krijgen de getekende koopovereenkomst toegestuurd, en nu kun jij tekenen. Dit gebeurt bij ons op kantoor tijdens een afspraak van ongeveer één uur. Je krijgt een uitgebreide toelichting op de koopovereenkomst. Je tekent natuurlijk pas zodra alles helder is en je begrijpt waarvoor je tekent.

Bedenktijd
Nadat je hebt getekend gaan de drie dagen bedenktijd in. Na die drie dagen kan de koop uitsluitend ontbonden worden op basis van de ontbindende voorwaarden die zijn opgenomen in de getekende koopovereenkomst (bijvoorbeeld: voorbehoud van financiering of voorbehoud van verkoop eigen woning).

Naar de notaris
De door beide partijen getekende koopovereenkomst sturen wij naar de notaris. Hij of zij bereidt alle benodigde  documentatie voor, zoals de leveringsakte, de hypotheekakte en de nota van afrekening met alle kosten (koper). Onder aan de streep staat een te ontvangen of te betalen bedrag. Dit is het bedrag dat je ontvangt of dient te betalen vóór de overdracht plaatsvindt.

De overdracht
Op de dag van de overdracht is er een laatste inspectie in de woning, met alle partijen. We maken een ronde door de woning, controleren of de woning in dezelfde staat is als tijdens de bezichtiging, we lopen de lijst van zaken na en nemen de meterstanden op. Daarna gaan we samen naar de notaris voor het tekenen van de aktes en de sleuteloverdracht.

Rest ons alleen nog je te feliciteren en je veel plezier en geluk te wensen in je nieuwe woning!