Per 1 januari 2019 subsidie woonhuismonumenten

Vanaf 1 januari 2019 geldt er voor uitgaven aan woonhuismonumenten een subsidieregeling in plaats van fiscale aftrek. De Wet fiscale maatregel rijksmonumenten, die dit o.a. regelt, is op dinsdag 18 december jl. aangenomen door de Eerste Kamer.

Met de subsidie kunnen eigenaren onderhoud deels financieren, zoals schilderwerk, goten en regenpijpen repareren, dak herstel, voegen repareren, kozijnen herstellen en de fundering repareren. De bijdrage bij deze regeling is 38% van het subsidiabel bedrag. Elk jaar kan na afloop van de werkzaamheden subsidie worden aangevraagd.

Er is geen minimum of maximum aanvraagbedrag. Wel moet een aanvrager bij een aanvraag van meer dan €70.000,- een inspectierapport overleggen. Klik hier voor meer informatie over de lening of subsidie voor onderhoud aan een monument.

De wijzigingen zijn volgens minister van Engelshoven (OCW) opgesteld na vele gesprekken met deskundigen, organisaties en private eigenaren van monumenten. Volgens de minister blijft, mede door hun inbreng, de aanvraag door monumentenbewoners simpel en laagdrempelig.

Bron: nvm.nl