Binnenkort op Funda

Nijmegen-Midden

Nijmegen-Midden wordt begrensd door de St. Annastraat en Graafseweg. Hier vindt u de wijken Nije Veld (met de buurt Willemskwartier), Hazenkamp, Goffert, St. Anna en Heyendaal.

Het is een ruim en groen stadsdeel, met voor het merendeel koopwoningen. In dit stadsdeel ligt ook het universiteitsterrein van de Radboud Universiteit Nijmegen en de Hoge School Arnhem Nijmegen (HAN). Ook het ziekenhuis UMC Radboud is hier gevestigd.

Goffert

Er zijn in de wijk Goffert drie woongebieden (buurten) te herkennen. De Kolpingbuurt bestaat uit kleine, goedkope huurwoningen in beheer bij een woningbouwvereniging. Daarnaast liggen er twee flatcomplexen aan de Heideparkseweg, in een groene omgeving. En tenslotte is de Emancipatiebuurt, in de periode 1988 – 1993 aangelegd op het terrein van het voormalige Pensionaat Jonkerbosch. De bebouwing hier bestaat uit (laagbouw) koopwoningen en huurappartementen in een bosachtige omgeving. Het grootste deel van de wijk wordt ingenomen door het Goffertpark en het bedrijventerrein Winkelsteeg.
Er zijn enkele wijkvoorzieningen in de Goffert: een klein winkelcentrum, wat buurtwinkels, een paar basisscholen en een mooi park met een horecagelegenheid.

Hazenkamp

Kenmerkend voor de stedenbouwkundige opzet van de wijk is de geleidelijke groei langs oude uitvalswegen en veldwegen als de Groenestraat.

In de loop van enkele decennia zijn de tussengebieden volgebouwd. Ook na de jaren ’60 van de vorige eeuw zien we bouwontwikkelingen in Hazenkamp. De wijk komt groen over, vooral door de volgroeide straatbomen, ruime voor- en achtertuinen en de directe nabijheid van het stadspark De Goffert.

In de wijk bevinden zich meerdere vestigingen van het ROC, het NIBO en de Stedelijk Scholengemeenschap Nijmegen (SSGN). Ook vindt u er voldoende winkelvoorzieningen. In de bocht van de Hindestraat ligt Het Veldje, een combinatie van groen-, speel- en wandelgebied.

Heijendaal

De wijk Heijendaal maakt ook deel uit van stadsdeel Nijmegen-Midden. Het oppervlak bestaat grotendeels uit de Radboud Universiteit en het Radboud UMC.

In de wijk is Park Heijendaal gelegen. Een deel van de woningen is in de negentiger jaren van de vorige eeuw gebouwd op het terrein van het voormalige Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis. De rest van de woningen is gelegen aan de wijkranden en bestaat vooral uit vooroorlogse laagbouwwoningen. Ook zijn er enkele studentencomplexen in de wijk aanwezig.

Nije Veld

De wijk Nije Veld is uit meerdere buurten opgebouwd: Willemskwartier, de Muntenbuurt en de Landbouwbuurt.

Het grootst en bekendst is het Willemskwartier, een vooroorlogse buurt met kleine huurwoningen. Op meerdere locaties binnen het Willemskwartier is gevarieerde nieuwbouw gerealiseerd. Aan de westkant van de Groenestraat is de kleinere Landbouwbuurt gelegen. Aan de overzijde van de Muntweg ligt de zogenaamde Muntenbuurt, halverwege de tachtiger jaren van de vorige eeuw gebouwd op een voormalig bedrijfsterrein.

In Nije Veld hebben de Willemsweg en de Groenestraat een duidelijke winkelfunctie. In combinatie met Basisschool Het Kleurrijk zijn in voorzieningenhart ’t Hert meerdere instellingen en wijkvoorzieningen gehuisvest.

St. Anna

St. Anna, gelegen in stadsdeel Nijmegen-Midden, is één van de eerste dorpen die rond 1930 opgingen in de stad Nijmegen. De wijk is relatief ruim opgezet met veel laagbouwkoopwoningen.

De Hatertseweg splitst de wijk in twee delen. Het oostelijk deel is in de loop der tijd tussen de oude wegen bebouwd, in een gevarieerde opbouw. Het westelijk deel is te vergelijken met de aangrenzende wijk Hazenkamp. Een vooroorlogse wijk die ruim en groen van karakter is met duidelijke bouwblokken en laagbouwkoopwoningen.

In de wijk zijn relatief veel bedrijven gevestigd. Ook vinden we hier en daar buurtwinkels en horecagelegenheden.

De laatste updates

LAATSTE REFERENTIE

“Zeer prettige samenwerking gehad met Open makelaars. Vriendelijk en behulpzaam personeel met verstand van zaken. Aanbevolen.“

Geplaatst door Verkoper van Looierstraat

Bekijk meer
LAATSTE AANBOD

Vind uw nieuwe (t)huis

Bekijk aanbod