Tolhuis 4006, Nijmegen

geen prijs

Over deze woning

Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek).

Op 10 december 2020 bij inzet en afslag vanaf 13:30 uur, Via het internetplatform van Veilingnotaris B.V. (www.nationalevastgoedveiling.nl)
Ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan CMS Derks Star Busmann N.V.

a. het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de etagewoning met terras en verder toebehoren, gelegen op de begane grond van het na te melden gebouw, plaatselijk bekend Tolhuis 4006 te 6537 PX Nijmegen, kadastraal bekend gemeente Hatert, sectie N, complexaanduiding 4280A, appartementsindex 3, uitmakende het éénduizenddriehonderdachtenveertig/tienduizendste (1.348/10.000) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit acht etagewoningen met bergingen, (onder)grond en verder toebehoren, staande en gelegen te Nijmegen aan de Tolhuis 4002 tot en met 4016, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Hatert, sectie N, nummer 1556, groot vierhonderd vierennegentig vierkante meter (494 m²);

b. het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de berging met verder toebehoren, gelegen op de begane grond van voormeld gebouw, kadastraal bekend gemeente Hatert, sectie N, complexaanduiding 4280A, appartementsindex 11, uitmakende het éénhonderdelf/tienduizendste (111/10.000) onverdeeld aandeel in de hiervoor omschreven gemeenschap; De gebruikssituatie van het Registergoed is –voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) –als volgt:

In gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n). Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank warden ingediend.Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploot. In dit exploot wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopersbevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen. Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
-het notarieel honorarium;
-de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
-de eventuele ontruimingskosten;
-de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum. Achterstand VvE volgens opgave van de VvE per achtentwintig oktober tweeduizend twintig vierduizend vierhonderdtweeënvijftig euro en zevenenvijftig cent (EUR 4.452,57). Bijdrage VvE per maand tweehonderdachtennegentig euro en negen cent (EUR 298,09) per maand. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken. De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.
Tot en met 25 november 2020 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen. Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Veilingnotaris B.V. (www.nationalevastgoedveiling.nl) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financieel gegoedheid blijkt.
Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van €5.000,00.
Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet(tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 7 januari 2020.

Info: www.veilingnotaris.nl
Notaris mr. F. Stroucken
Dossierbehandelaar B. de Groot

Lees minder

Over deze woning

Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek). Op 10 december 2020 bij inzet en afslag vanaf 13:30 uur, Via het internetplatform van Veilingnotaris B.V. (www.nationalevastgoedveiling.nl) Ten overstaan…

Volledige omschrijving

Kenmerken

  • Status Beschikbaar
  • Vraag Prijs geen prijs
  • Aanvaarding In overleg
  • Woonoppervlakte 72 m2
  • Inhoud 248 m3
 • Staat van de woning
  • Onderhoud binnen Redelijk
  • Onderhoud buiten Redelijk
 • Bouwvorm
  • Soort object Appartement
  • Soort appartement Portiekflat
  • Bouwvorm Bestaande bouw
  • Bouwjaar 1974
  • Soort Dak Plat dak Bitumineuze dakbedekking
 • Indeling
  • Aantal kamers 3 kamers
  • Aantal badkamers 1 badkamer
  • Aantal slaapkamers 2 slaapkamers
  • Aantal woonlagen 1 verdieping
  • Voorzieningen Tv kabel
 • Energie
  • Energieklasse n.v.t.
  • Isolatie Dakisolatie, dubbel glas
  • Warm water Centrale voorziening
  • Verwarming Blokverwarming
  • Brandstof C.V.-Ketel n.v.t.
  • Bouwjaar C.V.-Ketel n.v.t.
  • Eigendom C.V.-Ketel n.v.t.
 • Buitenruimte
  • Tuin Zonneterras
  • Tuin oppervlakte n.v.t.
  • Hoofdtuin Achterom Nee
  • Ligging In woonwijk
 • Bergruimte
  • Voorzieningen n.v.t.
  • Aantal schuren / bergingen 1
  • Schuur/berging soort Vrijstaand steen
 • Parkeergelegenheid
  • Parkeergelegenheid Openbaar parkeren
  • Garage Geen garage
  • Voorzieningen n.v.t.
  • Oppervlakte n.v.t.
 • Overig
  • Permanente bewoning Ja
  • Huidig gebruik Woonruimte
 • Minder kenmerken
Meer kenmerken

Zelfservice

 • Hulp bij het klussen Ontgrendelen

Kenmerken

  • Status Beschikbaar
  • Vraag Prijs geen prijs
  • Aanvaarding In overleg
  • Woonoppervlakte 72 m2
  • Inhoud 248 m3
 • Staat van de woning
  • Onderhoud binnen Redelijk
  • Onderhoud buiten Redelijk
 • Bouwvorm
  • Soort object Appartement
  • Soort appartement Portiekflat
  • Bouwvorm Bestaande bouw
  • Bouwjaar 1974
  • Soort Dak Plat dak Bitumineuze dakbedekking
 • Indeling
  • Aantal kamers 3 kamers
  • Aantal badkamers 1 badkamer
  • Aantal slaapkamers 2 slaapkamers
  • Aantal woonlagen 1 verdieping
  • Voorzieningen Tv kabel
 • Energie
  • Energieklasse n.v.t.
  • Isolatie Dakisolatie, dubbel glas
  • Warm water Centrale voorziening
  • Verwarming Blokverwarming
  • Brandstof C.V.-Ketel n.v.t.
  • Bouwjaar C.V.-Ketel n.v.t.
  • Eigendom C.V.-Ketel n.v.t.
 • Buitenruimte
  • Tuin Zonneterras
  • Tuin oppervlakte n.v.t.
  • Hoofdtuin Achterom Nee
  • Ligging In woonwijk
 • Bergruimte
  • Voorzieningen n.v.t.
  • Aantal schuren / bergingen 1
  • Schuur/berging soort Vrijstaand steen
 • Parkeergelegenheid
  • Parkeergelegenheid Openbaar parkeren
  • Garage Geen garage
  • Voorzieningen n.v.t.
  • Oppervlakte n.v.t.
 • Overig
  • Permanente bewoning Ja
  • Huidig gebruik Woonruimte
 • Minder kenmerken
Minder kenmerken

Wijk statistieken

Bewoners per wijk
 • Men 1640 (48.74 %)
 • female 1725 (51.26 %)
Bewoners per wijk
 • Men 83965 (48.38 %)
 • female 89592 (51.62 %)
De huisarts
huisarts 1 km lopen
De School
school 0.8 km lopen
Het kinderdagverblijf
kinderdagverblijf 0.7 km lopen
De supermarkt
supermarkt 1.5 lopen
Gezinnen met kinderen(%)
Met kinderen
Zonder kinderen
éénpersoons huishouden
 • Met kinderen
 • Met kinderen
 • éénpersoons huishouden
Leeftijd buurtbewoner (%)
0 - 15 jaar
15 - 25 jaar
25-45 jaar
45 - 65 jaar
65+ jaar
 • 0 - 15 jaar
 • 15 - 25 jaar
 • 25 - 45 jaar
 • 45 - 65 jaar
 • 65+ jaar
Leeftijd in de gemeente (%)
0 - 15 jaar
15 - 25 jaar
25-45 jaar
45 - 65 jaar
65+ jaar
 • 0 - 15 jaar
 • 15 - 25 jaar
 • 25 - 45 jaar
 • 45 - 65 jaar
 • 65+ jaar

In de buurt

  Selecteer een filter

  Tolhuis 4006

  Nijmegen geen prijs