Binnenkort op Funda

Woningmarktmonitor 2018

Sterkste stijging woningprijzen in 17 jaar!

De spanning op de huizenmarkt neemt toe: de huizenprijzen stijgen in 2018 nog harder dan aanvankelijk gedacht en het aantal woningen dat te koop staat, daalt gestaag. Het Economisch Bureau van ABN AMRO gaat er vanuit dat woningen dit jaar uiteindelijk gemiddeld 8% duurder worden dan in 2017, zo staat in de nieuwe Woningmarktmonitor van april 2018 (pdf, 632kB).

Huizenprijzen stijgen dit jaar met 8%

De huizenprijzen stijgen hard. Het Economisch Bureau van ABN AMRO gaat er vanuit dat woningen dit jaar uiteindelijk gemiddeld 8% duurder worden dan in 2017. In januari voorspelden ze nog een prijsstijging van 6%. Belangrijke reden voor de bijstelling is de sterkte stijging van de verkoopprijzen in  januari en februari van dit jaar. In februari ging het zelfs om 9,5%. Inmiddels is het prijspeil van woningen nog maar net onder het niveau van vóór de crisis in 2008.

Minder keus in koophuizen

Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO: ” De huizenmarkt is gespannen. Kopers hebben steeds minder keuze, omdat het aantal te koop staande woningen gestaag daalt. Dus om kans te maken op een koophuis, moeten ze hoger bieden. Dit verklaart de forse stijging van de prijzen. Het gevolg is dat de betaalbaarheid van de woningmarkt verslechtert, al is het door de lage hypotheekrente nog steeds een gunstig moment om een nieuwe woning aan te schaffen en een hypotheek af te sluiten. We verwachten niet dat de hypotheekrente de komende tijd fors gaat stijgen en dus kunnen de prijzen voorlopig blijven stijgen.”

Daling aantal woningverkopen

Er staan steeds minder woningen te koop. Bij het huidige krappe woningaanbod, komen transacties steeds moeizamer tot stand. Dit is nu al terug te zien in het aantal huizen dat wordt verkocht. Voor het eerst sinds jaren is dat aantal in januari en februari van dit jaar gedaald. Wij denken dat de daling zal doorzetten, dit jaar met 5%,gevolgd door een verdere afname van opnieuw 5% in 2019.

Aantal woningverkopen (% j.o.j)Huizenprijzen (% j.o.j)
2017137,6
2018-58 (6)
2019-55

Bron: ABN AMRO Economisch Bureau

Nederland bij mondiale koplopers

Nederland behoort tot de landen waar de huizenprijzen het sterkste stijgen. Alleen in Australië, Canada, Zweden en Ierland was in het derde kwartaal van 2017 sprake van een grotere toename. In ons land stijgen momenteel ook de prijzen van duurdere huizen flink. Dat komt door de groep doorstromers. Voor hen is een potentiële restschuld geen belemmering meer om te verhuizen, omdat ze hun huidige woning tegen een aantrekkelijke prijs kunnen verkopen. Bovendien heeft een groot aantal doorstromers overwaarde en die nemen ze mee naar een volgende, duurdere woning.

Verdere stijging in 2019

Voor 2019 gaat het Economisch Bureau uit van een verdere toename van de huizenprijzen. De economen vermoeden een stijging van 5%. “Voor 2019 zijn er signalen van enige verkoeling van de woningmarkt. Met minder te koop staande woningen neemt het aantal verkopen nu al af en dit zet zich door. Ook het positieve sentiment bij consumenten over de huizenmarkt neemt iets af. Bovendien verwachten we dat de hypotheekrente op termijn stijgt. Daarom zijn we momenteel terughoudend in een aanpassing van de prijsramingen voor 2019.”

Hypotheekrente blijft vooralsnog laag

Een belangrijke oorzaak dat de huizenprijzen wereldwijd stijgen, is de lage hypotheekrente. Dit komt mede door het monetaire beleid van centrale banken. Zij hanteren bescheiden officiële rentetarieven en kopen schuldtitels op. Zo proberen zij de economie te stimuleren en de inflatie aan te wakkeren. De Amerikaanse centrale bank is al geruime tijd gestopt met obligaties aankopen en heeft reeds diverse renteverhogingen doorgevoerd met oog op de krappe arbeidsmarkt en de geplande extra overheidsuitgaven. Naar verwachting zal de Europese Centrale Bank (ECB) het Amerikaanse voorbeeld op termijn volgen. Eerst zal zij in september het maandelijks aankoopbedrag verlagen om vervolgens voor te sorteren op renteverhogingen. Veel haast heeft de ECB echter niet, want de inflatie ligt met 1,1% in februari ruim onder 2%-streefwaarde van de ECB.

Verkoop nieuwbouwwoningen neemt toe

Terwijl de verkopen van bestaande woningen onder druk staan, blijven de verkopen van nieuwbouwwoningen toenemen. In de twaalf maanden tot en met januari zijn er volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) 36.000 woningen verkocht, 10% meer dan in dezelfde maand een jaar geleden. Ondanks de stijging is het aantal verkopen nog altijd niet terug op het niveau van voor de crisis van jaarlijks 40.000 nieuwbouwwoningen. Dat ligt niet zozeer aan de vraag, want die is er zeker wel. De nieuwbouwwoningen die op de markt komen, worden vlot verkocht. Het probleem is eerder een gebrek aan aanbod, net als bij bestaande woningen.

Meer doorstromers en oversluiters

De ontwikkelingen op de woningmarkt zien we terug in de hypotheekproductie. In januari en februari daalde het aantal hypotheekaanvragen, maar de gemiddelde hypotheeksom nam toe. Het aantal starters dat een hypotheek afsloot is gedaald naar 23% van het totale aantal hypotheken. Begin 2014 was dat nog 40%. Hun aandeel is grotendeels verschoven naar doorstromers, die inmiddels goed zijn voor 56% van de productie, zo’n 11% meer dan in 2014. Verder is het aandeel van oversluiters gestegen van 15% naar 21%. De lage rente maakt een hypotheek oversluiten aantrekkelijk. Een enquête uitgevoerd in opdracht van ABN AMRO wijst uit dat de meeste hypotheekgevers zich ervan bewust zijn dat de hypotheekrente momenteel historisch laag staat en dat oversluiten kan bijdragen aan lagere maandlasten.

Verder is het opmerkelijk dat zzp’ers in 2017 een derde meer hypotheken hebben aangevraagd. Dit komt vooral door de soepelere regels voor een ZZP Hypotheek.
Hypotheekverstrekkers beginnen ook wat meer oog te krijgen voor duurzaamheid. Zij willen hun klanten informatie verschaffen over de mogelijkheden van verduurzaming en de voordelen daarvan. Zo zijn weinig kopers zich ervan bewust dat zij tot 6% meer kunnen lenen onder NHG als zij energiebesparende maatregelen treffen.

Download de volledige woningmarktmonitor van april 2018 (pdf, 632kB)

De laatste updates

LAATSTE REFERENTIE

“Zeer prettige samenwerking gehad met Open makelaars. Vriendelijk en behulpzaam personeel met verstand van zaken. Aanbevolen.“

Geplaatst door Verkoper van Looierstraat

Bekijk meer
LAATSTE AANBOD

Vind uw nieuwe (t)huis

Bekijk aanbod