Woningtekort grootst in 2020

De opwaartse druk op de woningprijzen vanuit consumenten die op zoek zijn naar een koop- of  een huurwoning neemt de komende jaren eerder toe dan af. Het Financieele Dagblad bericht op basis van onderzoek door Capital Value en ABF Research dat het tekort aan woningen tot 2020 verder oploopt. De achterliggende bouwproductie en een tekort aan grondposities bij corporaties zijn de voornaamste oorzaken.

Volgens het Financieele Dagblad bereikt het tekort aan woningen in 2020 een hoogtepunt van 235.000 woningen. Begin 2018 was er een tekort van 205.000 woningen, iets meer dan eerder voorspeld. Dat tekort groeit tot 2020 door.

Achterblijvende bouwproductie
Om het tekort tegen te gaan  zou er stevig bijgebouwd moeten worden, zo’n 85.000 woningen per  jaar. De bouwproductie blijft vooralsnog echter steken op 73.000 stuks. Bouwbedrijven hebben echter onvoldoende capaciteit om nog meer huizen te bouwen.

Wel geld, geen grond
In het huursegment is er wel geld maar geen grond. Van de corporaties die werden benaderd door de onderzoekers gaf 63% aan te weinig grondposities te hebben om nieuwbouwplannen uit te voeren.

Bron: hypotheekadviseur.nl